Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

(19) Word 2016: Chèn Shapes, Text Box - Bùi Thế Tâm

(2) Windows 10: Trình duyệt Microsoft Edge – Tin học văn phòng

(17) Word 2016: Bảng biểu Table - Bui The Tam

(15) Word 2016: Hỗ trợ soạn thảo - Bui The Tam

(9) Word 2016: Trình bày tài liệu trên màn hình, Mục lục - Bùi Thế Tâm

(18) Word 2016: Chèn Picture, Screenshot - Bùi Thế Tâm

(16) Word 2016: Tạo các cột văn bản dùng Tab Stop - Bui The Tam